Consolidar o texto do Estatuto Social Deliberar sobre a proposta de reforma do Estatuto Social*